Politica de Cookies

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Colectarea și prelucrarea datelor

Regulamentul general privind protecția datelor (cu caracter personal) nu se aplică în cazul în care datele colectate se referă la o persoană juridică. Datele personale sunt colectate exclusiv în scopul desfășurării relațiilor comerciale, în baza liberului consimțământ oferit de către clienți (înregistrarea clientului în sistemul de comenzi pentru livrarea mărfurilor, asigurarea serviciilor, inclusiv prezentarea de oferte de produse și servicii). Tot în scopul onorării comenzilor, datele pot fi transmise implicit entităților aflate în lanțul comercial: curieri, servicii poștale, bănci și procesatori de plăți, firme de telecomunicații ș.a.

Datele sunt păstrate conform reglementărilor legale și pentru:

  • -  urmărirea desfășurarii contractelor,

  • -  evidența garanțiilor comerciale,

  • -  păstrarea actelor contabile,

  • -  în scopul activităților de marketing în baza acordurilor exprimate.

    Controlul asupra datelor

    Datele pot fi verificate, actualizate sau corectate în orice moment prin trimiterea în acest sens a solicitărilor la adresa de email a societății. Există de asemenea posibilitatea depunerii unei plângeri la autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal, în situația în care există suspiciuni legate de modul de administrare a respectivelor date.

    Măsurile organizatorice și tehnice luate pentru protejarea datelor cu caracter personal sunt legate de prevenirea accesării neautorizate, în limita parametrilor tehnici și software disponibili la un moment dat, în sensul în care pentru un eventual atac cibernetic/ interceptări frauduloase nu există încă o soluție de contracarare disponibilă.

Termeni si condiții de utilizare a site-ului

1. Termeni și definiții

Următorii termeni se referă la:

ELECTROZEP reprezintă societatea ELECTROZEP EXIM S.R.L., cu sediul în Șoseaua Olteniței nr. 206F, Popesti-Leordeni, Ilfov, înregistrată la Registrul Comerțului București sub nr. J23/363/2008 și având Codul Unic de Înregistrare RO13715090.

MARCA: reprezintă mărcile înregistrate ale ELECTROZEP, cum ar fi, dar fără a se limita la: denumirea ELECTROZEP.

SITE: reprezintă SITE-ul aparținând ELECTROZEP (www.electrozep.ro , prin intermediul căruia UTILIZATORUL are acces la informații despre serviciile și produsele oferite de către ELECTROZEP.

UTILIZATOR: persoana care accesează SITE-ul și care a acceptat TERMENII ȘI CONDIȚIILE SITE-ului, îndeplinind cerințele procesului de înregistrare sau un vizitator al site-ului care nu este înregistrat/logat.

2. Utilizarea site-ului


2.1. UTILIZATORUL nu va utiliza SITE-ul prin mijloace și în scopuri care să poată fi considerate utilizare abuzivă. UTILIZATORUL are obligația de a respecta toate drepturile de proprietate intelectuală ale ELECTROZEP, prevăzute de legislația in vigoare.

3. Conținutul site-ului

3.1. ELECTROZEP este deținătorul drepturilor de proprietate intelectuală asupra SITE-ului, asupra design-ului și conținutului acestuia precum și asupra tuturor Mărcilor înregistrate de ELECTROZEP și publicate pe SITE.

3.2. SITE-ul conține informații de interes general despre ELECTROZEP, produsele și serviciile comercializate, informații despre parteneri și alte informații de interes pentru UTILIZATORI.

3.3. ELECTROZEP își rezervă dreptul de a implementa anumite servicii pe SITE ce pot fi oferite contra cost UTILIZATORILOR. Informațiile aflate la dispoziția UTILIZATORILOR sunt oferite de regulă în mod gratuit.

 

4. Limitarea răspunderii ELECTROZEP

4.1. Răspunderea pentru conținutul SITE-ului.

ELECTROZEP nu poate fi făcut responsabil pentru eventualele prejudicii cauzate de erori, neacuratețea sau neactualizarea informațiilor publicate sau menținute pe SITE. ELECTROZEP își rezervă dreptul să completeze și să modifice orice informație publicată pe SITE.

page1image53704576

4.2. În cazul în care prețuri sau alte detalii referitoare la produse sau promoții au fost afișate sau transmise greșit, ne rezervăm dreptul de a anula livrarea respectivului produs și de a informa clientul prin mijloacele furnizate de acesta, în cel mai scurt timp posibil, despre eroarea apăruta.

4.3. ELECTROZEP nu își asuma răspunderea pentru corectitudinea informațiilor preluate/ puse la dispoziție de producători și furnizori.

4.4. Prețurile produselor și serviciilor furnizate prin intermediul prezentului SITE sunt informative și pot suferi modificări. Promoțiile prezentate pe SITE sunt valabile pentru perioade de timp limitate, chiar dacă perioada respectivă poate să nu fie specificată.

Promoțiile sunt valabile în limita stocurilor disponibile. În cazul epuizării stocului comanda va fi anulată, clientului urmând a i se aduce la cunoștință acest fapt prin reprezentantul ELECTROZEP. Pentru comenzile achitate se va proceda la restituirea contravalorii în contul din care a fost efectuata plata.

4.5. Imaginile sunt prezentate pe SITE cu titlu exemplificativ, iar produsele livrate pot diferi de imagini.

4.6. Produsele aflate la precomanda urmează a fi lansate și pot fi achiziționate înainte de lansare dar Furnizorul își rezervă dreptul de a modifica data de lansare. Precomenzile se achită prin oricare din metodele de plată acceptate veți primi confirmarea din partea ELECTROZEP în momentul în care produsul devine disponibil. Precomanda poate fi anulată în orice moment. Daca aceasta a fost deja achitată, se poate opta pentru returnarea sumei sau creditarea contului în vederea plasării unei alte comenzi.

4.8. Orice problemă cauzată de produsele și/ sau serviciile prezentate pe SITE se va soluționa pe cale amiabila în termen de 15 zile lucrătoare de la data sesizării de către UTILIZATOR.

5. Costuri suplimentare. Pierderi.

ELECTROZEP nu este răspunzător pentru pierderile, costurile, procesele, pretențiile sau alte răspunderi, în cazul în care acestea sunt cauzate de nerespectarea Termenilor și condițiilor.

5.1. ELECTROZEP nu răspunde pentru prejudicii apărute ca urmare a nefuncționării Site-ului, incluzând și pe cele rezultând din imposibilitatea accesării anumitor link-uri publicate pe Site și nici pentru eventuale defecțiuni ale rețelei/ echipamentelor operatorilor de telefonie mobila/ procesatorului de plați, ș.a.

6. Modalități de plată. Comenzi. Livrări


6.1. Modalitățile de plată sunt: numerar la livrare, online cu card bancar, ordin de plată.
În cazul plății online cu card bancar, înregistrarea plății nu garantează confirmarea și livrarea imediată a comenzii. Poate fi necesară confirmarea creditării contului bancar al ELECTROZEP.

6.2. Înregistrarea comenzii nu reprezintă confirmarea acesteia implicită. După preluarea comenzii, aceasta va fi procesată în vederea confirmării și stabilirii detaliilor de livrare.

6.3. În perioada Sărbătorilor legale precum și pe durata altor campanii, procesarea unei comenzi poate depăși termenul convenit.

6.4. Cumpăratorul are dreptul să nu accepte produsele livrate dacă acestea nu sunt conforme cu detaliile tehnice specificate în pagina produsului. În acest caz, ELECTROZEP se va angaja să le aducă la conformitate.

6.5. Dreptul de proprietate asupra bunurilor revine clientului după semnarea documentului de transport și efectuarea plății către curier.

6.6. În cazul anulării comenzii, niciuna din părți nu poate pretinde/solicita daune. 7. Accesarea SITE-ului www.ELECTROZEP.ro

Utilizarea Browser-ului de Internet.
Pentru utilizarea optimă a Site-ului, ELECTROZEP recomandă utilizarea uneia din versiunile actualizate Microsoft Edge, Google Chrome, Mozzila Firefox.

Prin acceptul UTILIZATORILOR ca datele lor personale sa fie păstrate si prelucrate de compania ELECTROZEP, acestea sunt tratate cu maximă confidențialitate și exclusiv în scopurile pentru care au fost colectate.

Scopurile prelucrării acestor date sunt: crearea unui cont de utilizator pentru achiziționarea produselor, livrarea produselor comandate, abonarea la oferte, transmiterea de comunicări comerciale, transmiterea unor oferte pentru produsele complementare sau accesorii produselor cumpărate, informarea utilizatorilor abonați despre promoții sau activități desfășurate de ELECTROZEP, prin orice mijloace de comunicare (poștă, e-mail, telefon, SMS, etc.), crearea unei baze de date pentru realizarea de rapoarte statistice, etc.

ELECTROZEP este unicul deținător al informațiilor colectate de pe acest site. ELECTROZEP se obligă ca datele personale să nu fie difuzate către terți prin vânzare, dezvăluire parțială sau închiriere.

ELECTROZEP va transmite către procesatorul de plăți doar datele referitoare la comandă, fără alte date referitoare la cardul bancar.

Orice prelucrare a datelor cu caracter personal se va face cu respectarea Politicii privind protecția datelor cu caracter personal.

7. Colectarea datelor
Adresele IP sunt prelucrate pentru analizarea obiceiurilor de navigare, a administrării site-ului, a preferințelor utilizatorilor.

8. Acces restricționat și (dez)abonare
Prin accesarea site-ului, crearea unui cont de utilizator și plasarea comenzilor, utilizatorul acceptă Termenii și condițiile site-ului.
Dezabonarea se aplică imediat la cererea utilizatorului, nefiind necesare alte confirmări.
Datele cu caracter personal sunt utilizate în scopul derulării contractelor și procesării comenzilor și ele pot fi păstrate ținând cont de termenele de păstrare, conform legislației și atât timp cât este necesar pentru protejarea drepturilor ELECTROZEP.

9. Cookies

Site-ul www.ELECTROZEP.ro folosește ’’cookie ’’. Acestea sunt date stocate pe computerul, terminalul mobil sau alt echipament al utilizatorului, conținând informații despre acesta. Folosirea de ’’cookie ’’ este spre folosul vizitatorilor site-ului, prin memorarea unor opțiuni de navigare în site precum limba în care se afișează site-ul, tip de filtre care se aplică la afișarea unor anumite pagini, memorarea numelui de utilizator și a parolei pentru un acces rapid la conținut. Neacceptarea de ’’cookie’’ nu implică refuzul accesului de navigare în site. Cu ajutorul ’’cookies’’se îmbunătățesc experiența de navigare, introducerea de conținut relevant etc.

10. Link-urile
ELECTROZEP S.R.L. nu este răspunzător de politica de confidențialitate practicată de partenerii comerciali ai căror date/ link-uri sunt menționate pe site-ul ELECTROZEP.
SITE-ul poate utiliza „plugin-uri” de la operatorii de rețele sociale. Nu sunt colectate datele personale ale clienților prin intermediul plugin-urior.

11. Informațiile despre utilizatori

La solicitarea utilizatorilor ELECTROZEP se obligă:
- să blocheze, șteargă sau să actualizeze în date anonime, datele a căror prelucrare nu este conformă dispozițiilor privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date;
- să înceteze la cererea utilizatorului prelucrarea datelor sale personale.

12. Comunicarea modificărilor

Orice schimbare a termenilor prezentei politici va fi comunicată către utilizatori, în legatură cu datele colectate și utilizarea acestora. Utilizatorii po fi sau nu de acord cu utilizarea informațiilor în alte scopuri. Utilizarea datelor se va face în concordanță Politica privind protecția datelor cu caracter personal.

13. Securitate
Acest site adoptă măsurile de securitate necesare protejării datelor personale ale utilizatorilor.

14. Jurisdicția. Legea aplicabila
Relațiile contractuale dintre părți sunt guvernate de legea română. Soluționarea litigiilor se va face pe cale amiabila; în cazul imposibilității soluționării acestora pe cale amiabilă se vor înainta instanțelor competente.

15. Alte informații
ELECTROZEP își rezervă dreptul de a modifica orice informație publicată pe site fără a anunța în prealabil utilizatorii site-ului.